Midtjyske studerende skal blive direktører

7.000 midtjyske studerende skal have særlig undervisning i iværksætteri, og mindst 350 af dem skal starte egen virksomhed. Det er målet med projektet Entreprenørskab i uddannelserne.

Om projektet

 • Baggrund og formål

  Studerende skal udleve deres iværksætterdrømme.

  Entreprenørskab i uddannelserne hedder projektet, som skal hjælpe midtjyske studerende med at leve deres iværksætterdrømme ud. Målet er, at flere studerende i fremtiden får virkeliggjort deres iværksætterdrømme og starter egen virksomhed for at øge væksten i Region Midtjylland.

  Projektet bliver støttet af Region Midtjylland og Den Europæiske Socialfond med 25 millioner kroner.

  Derudover er der medfinansiering fra kommunerne i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus. Det samlede budget forventes at blive på 41 millioner kroner.

  Entreprenørskab i uddannelserne bliver afviklet i tidsrummet 1. oktober 2016 til 30. september 2019.

 • Indsatsområder

  Idéer skal omsættes til konkret værdi.

  Entreprenørskab i uddannelserne vil i langt højere grad end tidligere, sætte iværksætteri i centrum i undervisningen på de involverede uddannelsesinstitutioner.

  Formålet er at give de studerende både mod og viden, så de kan blive dygtige iværksættere og skabe fremtidens vækstvirksomheder.

  Projektet har tre indsatsområder:

  1. Udvikling og implementering af undervisningsforløb
  2. Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse
  3. Kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisning

   

  Udvikling og implementering af undervisningsforløb

  Undervisningsforløbene bliver udviklet, så indholdet vil appellere til en bredest mulig målgruppe af studerende. Forløbene vil bestå af 20 lektioner eller mere.

  I løbet af projektperioden bliver der gennemført tre runder, hvor undervisere fra projektpartnerne kan søge om midler til udvikling af nye undervisningsforløb.

  Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse

  I studentervæksthusene bliver studerende med en forretningsidé tilbudt adgang til fx. kontorplads og laboratoriefaciliteter samt faglig og forretningsmæssig vejledning, rådgivning, mentorordninger m.v.

  De mest ambitiøse studentervirksomheder får mulighed for at deltage i særlige Booztforløb og Startup Weekends.

  Der bliver arbejdet videre med de 14 eksisterende studentervæksthuse på de seks uddannelsesinstitutioner. Samtidig bliver der etableret yderligere fire studentervæksthuse i projektperioden.

  Kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisning

  Kompetenceudviklingen vil omfatte entreprenørskab som foretagsomhedsdidaktik med henblik på udbredelse af entreprenørskabsundervisning i uddannelser, hvor man ikke tidligere har arbejdet med det.

  Der vil være fokus på startup-problematikker og vejledning i forbindelse med virksomhedsetablering og forretningsudvikling. Indsatsen bliver gennemført i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

 • Konsortiepartnere

  Der er seks uddannelsesinstitutioner i konsortiet bag projektet Entreprenørskab i uddannelserne.

  Følgende seks uddannelsesinstitutioner er en del af konsortiet:

  Erhvervsakademi Aarhus

  Erhvervsakademi Dania

  Erhvervsakademi MidtVest

  Aarhus Maskinmesterskole

  Aarhus Universitet

  VIA University College

  Flere af uddannelsesinstitutionerne har campusser og studentervæksthuse på flere adresser i Region Midtjylland.

 • Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

  Få et overblik over, hvilke samarbejdspartnere og bevillingsgivere der er involveret i Entreprenørskab i uddannelserne.
 • Studentervæksthuse

  Her kan du læse om de forskellige studentervæksthuse og hvilke aktiviteter, de er involveret i.

  Studentervæksthuse i Aarhus

  Studentervæksthus, Aarhus Universitet
  Startup Factory, Navitas
  Startup Factory Food, Aarhus
  Startup Factory Katrinebjerg, Aarhus
  HatchIT, Aarhus Universitet
  VIA Studentervæksthus, Aarhus N
  VIA Studentervæksthus, Aarhus C + Filmbyen
  Studentervæksthus, Erhvervsakademi Aarhus

  Studentervæksthuse i Herning

  VIA Studentervæksthus
  Business Factory, Aarhus Universitet, Herning
  Studentervæksthus, Erhvervsakademi Herning

  Studentervæksthuse i Holstebro

  VIA Studentervæksthus, Holstebro
  Studentervæksthus, Erhvervsakademi Holstebro

  Studentervæksthuse i Horsens

  VIA Studentervæksthus

  Studentervæksthuse i Randers

  Vækstværket, Studentervæksthus Randers

  Studentervæksthuse i Silkeborg

  Studentervæksthus Silkeborg

  Studentervæksthuse i Viborg

  Studentervæksthus Viborg

  Studentervæksthuse i Grenaa

  Studentervæksthus Grenaa

 • Kontakt os

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  I konsortiet bag Entreprenørskab i uddannelserne er der repræsentanter fra alle de uddannelsesinstitutioner, der er en del af projektet.

  Du er altid velkommen til at kontakte en i konsortiegruppen, hvis du har spørgsmål.

  Aarhus Universitet

  Jakob Søndergaard 
  E: jas@au.dk

  Conni Simonsen
  E: csi@ase.au.dk

  Aarhus Maskinmesterskole

  Astrid Dahl
  E: asd@aams.dk

  Erhvervsakademi DANIA

  Andreas Fjord Bonven
  E: abo@eadania.dk

  Mai Britt Jacobsen
  E: mpj@eadania.dk

  Erhvervsakademi Aarhus

  Jesper Nielsen
  E: jkni@eaaa.dk

  Hanne Troels Jensen
  E: htj@eaaa.dk

  Erhvervsakademi MidtVest

  Margrethe Børsting
  E: meb@eamv.dk

  VIA University College

  Jonna Pedersen
  E: jop@via.dk

  Erik Løvgren Brejner
  E: elb@via.dk

Få mere viden

Midtjyske studerende skal blive direktører

Entreprenørskab i uddannelserne hedder projektet, som skal hjælpe midtjyske studerende med at leve iværksætterdrømmene.